Reference

Úžasná spolupráce. Schůzky sjednané na přesný čas. Dokumenty vždy připravené, dostatečně vysvětlené. Rady i mimo obor prodeje, když nám utekli nájemníci. Komunikace i přes email - smlouvy jsme měli možnost si projít dopředu. Telefon vždy dostupný. Při každé schůzce usměvavý a zdvořilý, pro nás člověk na pravém místě. V případě potřeby se jistě znova na pana Káru s důvěrou obrátíme.

 

 
Záhlaví tabulky